BLOG

April 4, 2017

Moje patnáctiletá kariéra v kultuře byla o umění citlivě naslouchat, vnímat a pečlivě pozorovat. Umělci mají brány vnímaní otevřené. Jsem přesvědčena, že je to velký potenciál i průprava pro terapeutickou práci. Při některých divadelních produkcích, mě často napadalo, že je škoda, že nemůžeme v dnešním intelektuálně racionálním světě otevřeněji mluvit o léčebných vlivech a účincích umění. Přitom je to esenciální lidská schopnost, i v kmenových společenstvích byl šaman vždy léčitelem a umělcem v jedné osobě. Když jsem trávila čas u stojanu jako malířka, pamatuji si na onen klid, byl to dynamický klid plný ticha, ze kterého ke mě přicházeli impulsy k malbě. Bod nula, kdy je plátno čisté, vše je otevřené, prázdné a plné zároveň.

Tv...

Please reload

​© 2017 Dynamický klid by Šárka Havlíčková.