top of page

Dynamický klid není něco, co bychom měli dělat. Je to bytí, bytí v centru našeho skutečného já. Klidné centrum v každém z nás, které všichni sdílíme se samotným Vesmírem. V tichu neexistuje utrpení. V tichu je konec utrpení.  V tichu se obnovuje naše přirozená schopnost hojení a zdraví. Všechna pojmenování dynamického klidu selhávají a naprosto omezují plně vyjádřit prožitek tohoto stavu.

Dynamický klid je prostor esence, kde při kraniosakrální terapii probíhají hluboké léčebné procesy. Dynamický klid otevírá prostor pro jemné uzdravení v kvantovém poli bytí.

 

Klid ve všech kanálech;

Dech Shakti jemně stoupá vzhůru;

stejně jako dotek mravenců;

rozlévá se v přílivové vlně;

odhaluje nejvyšší blaženost.

Vijnana Bhairava Tantra, 67.

bottom of page