top of page

MgA. Šárka Havlíčková

Stejně jako příběhy jiných se i můj život v dospělosti odvíjel ve dvou světech.

Ve světě vnějším a vnitřním. Žijeme v době, kdy je evoluce vědomí všudypřítomná

a pokud je člověk ve spojení, posouvá se tam, kde je třeba.

 

Setkání s kraniosakrální biodynamikou se pro mě stalo odpovědí na většinu otázek z dlouhé spirituální cesty. Po narození dcery mě biodynamika nasměrovala k akční proměně, k přesunu pozornosti z věcí veřejných do věcí ryze niterných, k většímu sjednocení vnitřního a vnějšího světa.  Každá přítomná chvíle totiž obsahuje potřebné odpovědi, jen to vyžaduje naši plnou účast a pozornost. Uvědomila jsem si, že čas v mé pracovní kariéře dozrál a rozhodla jsem se pro něco, čemu říkám „profesní reinkarnace za živa"

a proměnit se v profesionální terapeutku.

 

 

Můj dosavadní pracovní život v oblasti kultury můžete nahlédnout zde:

Vystudovala jsem obor užitá malba na SUPŠ Praha a scénografii alternativního a loutkového divadla

na DAMU Praha.

 

Od poloviny 90. let jsem se účastnila aktivit uměleckého sdružení mamapapa a mezinárodního festivalu 4+4 dny v pohybu, které uvedly do  českého prostředí fenomén „site specific“ (divadlo v netradičních prostorách).

 

V letech 2003-2010 jsem byla dramaturgyní a uměleckou ředitelkou pražského divadla Alfred ve dvoře, kam jsme původně nastoupila „dočasně“ jako krizová manažerka, ale zůstala jsem, jak bylo třeba. V letech 2009-2013 jsem byla členkou výkonného výboru OISTAT (světové organizace scénografů a divadelních techniků) se sídlem na Taiwanu; podílela jsem se na založení české sítě pro cirkulaci živého umění Nová síť, ze které se v průběhu sedmi let stal evropský projekt s názvem DNA (Development of New Art).

 

Dále jsem spoluzakládala sdružení Iniciativa pro kulturu, do níž v roce 2005 vstoupilo na 40 kulturních organizací České republiky, a byla jsem také jednou z iniciátorek vzniku neformální občanské platformy

Za Česko kulturní.

 

Od roku 2008 jsem se jako externí konzultant podílela na vzniku Programu rozvoje kultury města Plzně 2009 – 2019; a dále jako odborná poradkyně v rámci kandidatury města na titul Evropské hlavní město kultury 2015. V letech 2012 až 2013 jsem vykonávala funkci programové ředitelky projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury.

 

V roce 2010 mě vláda USA vybrala do prestižního mezinárodního programu International Visitors Leadership Program, jehož cílem je podchytit po celém světě osobnosti, které mají potenciál stát

se v domácím prostředí lídry ve svých oborech. V roce 2012 jsem obdržela cenu Česká divadelní DNA

za podporu, rozvoj a přínos oboru nového divadla v České republice i v zahraničí.

 

 

Po pěti letech soustavného studia jsem dovršila proces "profesní reinkarnace". V současnosti se již 7 let naplno věnuji podpoře zdraví svých klientů. A mám z toho stále větší a větší radost.

bottom of page